PORADNIA PEDAGOGICZNA

Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Oleksiaka Wichury 3
08 - 300 Sokołów Podlaski
tel. 781 - 22 - 39
e-mail: ppp-p@sokp.pl
więcej>> www.ppp-p.sokp.pl  1. Pracownia Trudności dzieci Młodszych.
  2. Pracownia Trudności Dydaktycznych i Wychowawczych Dzieci Starszych i Młodzieży.
  3. Pracownia Trudności Dyslektycznych.
  4. Pracownia Zaburzeń Mowy.
  5. Pracownia Profilaktyki Społecznej i Doradztwa Zawodowego.